Címlap

|
Írta: Super User
Találatok: 348

Iskolánkban a Digitális Témahét keretében a kreativitás, gondolkodás, és az együttműködés fejlesztésére Bee-Bot padlórobotot használtam a fejlesztő órák során. Remek eszköz a kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igénylő tanulók motiválására, a problémamegoldó gondolkodásuk fejlesztésére. A robotméhecskék segítségével az SNI-s és a BTM-es tanulók Fonyód kapcsán a legkülönbözőbb témakörökben szerezhettek ismereteket, játékos feladatok megoldásával. Méhecske Fonyódon nyaral című foglalkozáson a diákoknak mindig ugyanazt a dolgot kellett megvalósítaniuk, eljuttatni a méhecskét Fonyód különböző pontjaira a robotok segítségével. A hozzá kapcsolódó feladatok azonban nagyon változatosak, ahogy a megoldandó feladatok nehézségi szintje is. Minden feladatnál igyekeztem a differenciálás megoldására. A különböző feladatok, problémák megoldása során a tanulók saját maguk fedezték fel a lehetséges megoldásokat, melynek során fontos a feladat megértése, a tervkészítés, kivitelezés, felülvizsgálat.

A nehezebb feladatok során lehetőséget adtam a gyerekeknek, hogy papírra lejegyezzék a lehetőségeket, kidolgozzák a lépések sorrendjét A/4-es méretű pályákon, kupak méhecskék mozgatásával, majd ezután beprogramozzák a lehetséges utat a robotba. Több csoportban kiszámoltuk hány éve város Fonyód, ahol a mezőkön a számtani alapműveletek elvégzését is gyakorolhatták a diákok. Az első osztályos tanulókkal elolvastuk, leírtuk, majd lerajzoltuk mit látott „Zümi” Fonyódon. Ugyanígy elolvastuk, leírtuk három balatoni hal nevét is. Méhecske segítségével felsőéves tanulóknál feldolgoztunk egy, a Balaton keletkezéséről szóló mondát. A nyulat Fonyódon is nagyon várjuk így a húsvéttal kapcsolatban Aknai Dóra Orsolya húsvéti pályájának képeit felhasználva, tojást gyűjtöttünk, akadályokat kerültünk.

A nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés keretében ellátogattam a Fonyódi Napköziotthonos Óvoda iskolába készülő nagycsoportosaihoz. „Zümivel” bebarangoltuk Fonyódot. Dobókockák segítségével számoltunk, húsvétoztunk, akadálypályán kalandoztunk. Remélem ez a kezdeményezés hagyománnyá válhat, illetve az óvodapedagógusok is kedvet kaptak a padlórobotokkal való játékos foglalkozások tartására.

A Digitális témahéttel kapcsolatban számos új ötlet merült fel bennem, melyeket még érdemes kipróbálni további órák alakalmával. Nagyon örülök a lehetőségnek, hiszen a gyerekek lelkesedése, kitartása, és érdeklődése igazolta, az IKT eszközök fontosságának használatát a tanórák során.

Kiss-Bendli Orsolya

                                                                                       gyógypedagógus

Kategória: